Pomiary powykonawcze instalacji fotowoltaicznej

Pomiary eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznych

Pomiary kontrolne instalacji PV są konieczne aby wyeliminować zagrożenia związane z eksploatacją systemów PV i zoptymalizować ich działanie.

Zapobiegaj pożarom instalacji fotowoltaicznej

Rosnący wolumen nowych inwestycji musi iść w parze z jakością od której zależy bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych. Niestarannie wykonane instalacje mogą grozić np. pożarami.

O ile pożarów nie jest wiele, o tyle około 50 proc. z nich jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wyładowania atmosferyczne. Z kolei drugą połowę pożarów można i trzeba ograniczać, gdyż ich przyczyną są błędy projektowe, montażowe i awarie urządzeń.

Jednymi z częstych przyczyn są:

  • wybór niewłaściwych szybkozłączek,
  • nieodpowiednie poprowadzenie przewodów,
  • niestosowanie na nich osłon czy używanie nieodpowiednich przejść,
  • zbyt duża liczba połączeń równoległych przy zbyt małych przekrojach żył przewodów, prowadząca do przekroczenia dopuszczalnej obciążalności prądowej kabli i w konsekwencji do ich zapalenia.

Zbadaj sprawność instalacji fotowoltaicznej

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wymaga kontroli i monitorowania nie tylko w celu zapewnienia optymalnego działania ale także aby uzyskać jak najszybszy zwrot z inwestycji.

Zbadaj produkcję i zużycie energii instalacji PV aby wcześnie wykrywać problemy i podejmować odpowiednie działania w celu jej optymalizacji.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt do pomiarów który pozwala:

  • Sprawdzić czy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana w sposób który zapewnia największą wydajność,
  • Zbadać czy fotowoltaika nie jest uszkodzona lub błędnie zamontowana.
  • Przeprowadzić testy przy użyciu specjalistycznego miernika co pozwoli opracować raport pozwalający ocenić wydajność Państwa instalacji.

Porównujemy monitoring z instalacji do prognozowanych uzysków dla takiej instalacji w danej lokalizacji. 

Ponadto, ponieważ inwertery fotowoltaiczne mogą wpływać na jakość energii w instalacji elektrycznej, zaleca się mierzenie i monitorowanie zaburzeń jakości energii, zwłaszcza harmonicznych i asymetrii.

Pvchecks Insulation Test 1.jpg 950x950 Q85 Crop Subject Location 822,472 Subsampling 2 Upscale

Mierzymy efektywność instalacji fotowoltaicznej

Optymalne działanie instalacji PV zapewnia szybszy zwrot z inwestycji.

Badamy bezpieczeństwo i eliminujemy zagrożenia

Oceniamy stan instalacji i wykrywamy nieprawidłowości.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

Firma Elkomtel Sp. z o. o.  istnieje na rynku od 2014 roku.

Wykorzystujemy nowości techniczne i elektryczne. Realizacje w budynkach mieszkalnych i przemysłowych przyniosły naszym Klientom korzyści i wiele zadowolenia, a dla nas ogromną satysfakcję i jeszcze większe zobowiązanie do perfekcji w naszej pracy.

Poznaj zdanie naszych klientów

Zadbaj o jakość swojej instalacji fotowoltaicznej

1

Wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się pod przyciskiem powyżej

2

Skontaktuje się z Państwem nasz specjalista w celu ustalenia szczegółów

3

Ustalimy odpowiedni termin i dokonamy specjalistycznych pomiarów powykonawczych

5bade8876c585
Bez Tytulu

ELKOMTEL Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ  2019

Realizacja mediapromocja.pl